Futbol w Ruinach Miasta

Zbiory zdjęć Zdzisława Sosnowskiego z okresu rozgrywek okupacyjnych

4 stycznia, 2017 | Historia | 0 comments | Author:

Zbiory Zdzisława Sosnowskiego