Orzeł

Robotniczy Klub Sportowy „Orzeł”

rok powstania: 1922

barwy: zielono-czerwono-czarne

siedziby: ul. Mała 14 (1927-30), ul. Strzelecka 26/24 (1930-34), ul. Brzeska 2 (1934), ul. Syrokomli 22 (1934-39)

patronat: Towarzystwo Przyjaciół Grochowa (1922-34), Kolejowe Przysposobienie Wojskowe (1934-39)

lata funkcjonowania: 1922-1939

krótka historia: Założony w lutym 1922 r. przez m.in. M.Sienkiewicza, T.Kowalewskiego, J.Skrońskiego i C.Ogonowskiego przy Kole Kulturalno-Oświatowym Towarzystwa Przyjaciół Grochowa jako Klub Sportowy Orzeł Warszawa. W 1923 r. przyłączenie K.S. Olszynka Grochowska Warszawa. Wkrótce zmiana nazwy na Robotniczy KS Orzeł. W 1927 r. Współzałożyciel (niezależnej od OZPN) Warszawskiej Okręgowej Ligi Piłki Nożnej. W 1928 r. klub otwiera boisko piłkarskie przy ul. Podskarbińskiej 10, obiekt należy jednak do miasta. Dnia 16 lutego 1934 r. zmiana nazwy na Okręgowy Klub Sportowy Kolejowego Przysposobienia Wojskowego „Orzeł” Warszawa po fuzji z KPW Kordjan Warszawa i sekcją gier sportowych Koła Przyjaciół KPW Warszawa przy Ognisku Dyrekcyjnym. W 1934 r. prezes płk T. Scheybal. Z chwilą fuzji klub przenosi się na boisko KPW na Bródno, gdzie rozgrywa mecze do wybuchu wojny, a na terenie przy ul. Odrowąża klub funkcjonuje jeszcze w pierwszych miesiącach 1945 r. jako Kolejowy KS Orzeł. W latach 30-tych występuje z reguły w klasie A będąc jednym z ważniejszych zespołów na stołecznej mapie piłkarskiej.

sezony w WOZPN:

1926 – C klasa grupa klubów podgrupa III, 1/4 ; podgrupa finałowa II

1927 –

1928 –

1929 –

1930 –

1931 –

1932 – B klasa

1933 –

1934 –