Hapoel

Żydowski Robotniczy Klub Sportowy „Hapoel”

rok powstania: 1931
barwy: biało – niebieskie
siedziby: ul. Nowolipki 35 (1932), ul. Gęsia 14/26 (1932-33), ul. Świętojerska 4/6 (1934-35),  ul. Zamenhoffa 22 (od 1936)
patronat: Poalej Syjon-Prawica
lata funkcjonowania: 1931-35, 1936-39
krótka historia: Hapoel działał pod wpływem Paolej Syjon-Prawica na terenie całego kraju poprzez oddziały terenowe. W 1933 do klubu zostaje przyłączony ŻKS Samson Warszawa ŻRKS Kraft Warszawa. W latach 1932-1934 prezesem był D. Zylberman. Hapoel uczestniczy w rozgrywkach Robotniczego Podokręgu Autonomicznego. W 1934 przyłączenie sekcji piłki nożnej rozwiązanego RKS Błyskawica Warszawa. W czerwcu 1935 Hapoel został przyłączony do ŻTGS Bar-Kochba Warszawa. W lutym 1936 reaktywowany przez m.in. Lanenberga, Gotliba, Grozyngera i Rozenfelda. Dnia 2.10.1938 skreślony z rejestru klubów ZRSS. Działał pod wpływem Paolej Syjon-Prawica na terenie całego kraju poprzez oddziały terenowe.

sezony w WOZPN:
sezon – liga – miejsce/liczba drużyn
1932 –