Dror

Żydowski Robotniczy Klub Sportowy „Dror”

rok powstania: 1935
barwy: 
siedziby: ul. Gęsia 14 (1935-37) 
patronat: Poalej Syjon – Prawica
lata funkcjonowania: 1935-38
krótka historia: Założony z inicjatywy działaczy Poalej Syjon -Prawica. W lipcu 1936r . dołączył do ZRSS i rozgrywek RPA. Wykreślony z listy klubów w 1938 r.

sezony w WOZPN:
sezon – liga – miejsce/liczba drużyn
1935 –