Czarni

Robotniczy Klub Sportowy „Czarni”

rok powstania: 1925
barwy: 
siedziby: ul. Pawia 51a (1925), Gęsia 16 lok.9a (1926), Mylna 10 (1927), Mylna 10 w Zw. Zaw. Pracowników Handlowych i Biurowych (1929-1933) 
patronat: klub był pod opieką wielkiej organizacji żydowskiej o charakterze lewicowym – Bund. 
lata funkcjonowania: 1925-1939
krótka historia: Czarni powstali przy Związku Pracowników Handlowych. Założycielem był m.in. M. Blufeld. W 1927 r. przyłaczyła się do klubu RKS Stal Warszawa, w 1931 r. SRWF Jutrznia.  W grudniu 1932 r. Czarni sa współzałożycielem Robotniczego Podokręgu Autonomicznego. Zespół gra w robotniczej A klasie. Klub jest piłkarskim przedstawicielem Bundu w rozgrywkach stołecznych po wchłonięciu bundowskiej „Jutrzni”. 

sezony w WOZPN:
sezon – liga – miejsce/liczba drużyn
1928 –