Bojer

Robotniczy Klub Sportowy „Bojer”

rok powstania: 1932
barwy: 
siedziby: ul. Nowolipie 7 (1932-36), ul. Solec 70 lok. 4 (1937)
patronat: klub pod wpływem Poalej Syjon-Lewica
lata funkcjonowania: 1932-1939
krótka historia: Klub założono w 1932 r., współtworzył on Robotniczy Podokręg Autonomiczny w ramach WOZPN. W październiku 1938 r. został wykreślony z ZRSS. 

sezony w WOZPN:
sezon – liga – miejsce/liczba drużyn

1933