Balfuria

Żydowskie Towarzystwo Sportowe „Balfuria”

rok powstania:
barwy:
siedziby: 
patronat: 
lata funkcjonowania:
krótka historia:

sezony w WOZPN:
sezon – liga – miejsce/liczba drużyn

19