Polonia zdobyła wicemistrzostwo Polski za sezon 1921.

 

Skróty źródeł:

Cz – Czas, DS Dwutygodnik Sportowy,  GK Goniec Krakowski, GP2G – Gazeta Poranna 2 Grosze, IKC Ilustrowany Kurier Codzienny,  ITS Ilustrowany Tygodnik Sportowy, KL Kurier Lwowski, KPol – Kurier Polski, KW – Kurier Warszawski, NR  Nowa Reforma, Pos Postęp, PrzPor  Przegląd Poranny, PS – Przegląd Sportowy, PW Przegląd Wieczorny, PZ – Polska Zbrojna, Rz – Rzeczpospolita, SP – Sport Polski, TS – Tygodnik Sportowy, ŻP – Żołnierz Polski

Przejdź do:

powrót do listy sezonów

sezon 1922 →

⊕ jesteś tu – Polonia w finałach MP

⇓  A klasa

⇓  B klasa 1921