Boisko Skry

Informacja

Adres: Okopowa 43/47

Dzięki radnym PPS, największy warszawski socjalistyczny klub sportowy uzyskał w 1923 r. teren po dawnym „Placu Nędzy” znajdującym się przy ulicy Okopowej na północ od bazaru „Kercelak”. Stadion Skry budowany był społecznym wysiłkiem jej sportowców. We wrześniu 1924 r. nie ukończony jeszcze obiekt został oddany do użytku. Na kompleks Skry składały się dwa boiska. Boisko główne posiadało bieżnię lekkoatletyczną i trybunę – wał ziemny wzdłuż ulicy Okopowej. Teren Skry był prostokątny ograniczony z dwóch stron murami cmentarzy (ewangelickiego i żydowskiego) a z dwóch ulicami Okopową i Mireckiego, leżącą przed wojną ok. 100 m na północ od miejsca, gdzie leży dziś (planowano tam wówczas ul. Długosza). W 1927 r. otwarto drewniany budynek klubowy. Teren Skry był czymś więcej niż tylko stadionem sportowym. Był główną bazą aktywności całego stołecznego sportu robotniczego zrzeszonego w ramach WRSKO.  Skra była także  miejscem życia kulturalnego lewicy sympatyzującej z PPS.

Informacja w „Robotniku” o przyznaniu Skrze miejsca pod obiekt sportowy. 24.04.1923

Zdjęcia

>Kliknij aby zobaczyć położenie boiska na tle dzisiejszej siatki ulic<

>Kliknij aby zobaczyć położenie boiska na tle dzisiejszej siatki ulic z lotu ptaka<