Boisko Ordona

Informacja

Adres: ul. Jabłonowska 21

Boisko zbudowano pod koniec lat 20-tych, okolono wysokim drewnianym ogrodzeniem. Klub posiadał spory drewniany budynek na podmurówce. Oprócz Ordona z boiska korzystało jeszcze kilka klubów m. in. Reduta, Kordjan, Robur, czy nawet wolski Orkan.

 

Zdjęcia

źródło zdjęć – http://podczaski.genealogiapolska.pl/

 

>Kliknij aby zobaczyć położenie boiska na tle dzisiejszej siatki ulic<

>Kliknij aby zobaczyć położenie boiska na tle dzisiejszej siatki ulic z lotu ptaka<