Boisko Koła Polek

Informacje

adres: ul. Potocka

Koło Polek było kobiecą organizacją patriotyczną o charakterze częściowo dobroczynnym. Podnajmowała ona za nieduże pieniądze swoje boisko biednym robotniczym drużynom piłkarskim, głównie RKS Marymont. Marymont i inni korzystali z obiektu mniej więcej od połowy lat 20, aż do wybuchu wojny.

 

Zdjęcia

Widok z lotu ptaka 1935 r.