Boisko Dyrekcji Tramwajów

 

Informacja

ul. Młynarska 2

Boisko otwarte ok. 1938/39 r. Początkowo miało być przeznaczone dla „Sarmaty” (plany ok. 1930 r.), jednak Dyrekcja Tramwajów nie mogła podporządkować sobie zarządu klubu działającego w oparciu o związek zawodowy tramwajarzy i będącego jednym z najbardziej zażartych obrońców idei walki klasowej. Z tego powodu teren stał się miejscem treningów C-klasowego „Tramwajarza”, a później, gdy powstało boisko trenowali tam piłkarze „Syreny”, klubu działającego w oparciu o magistrat miejski.  Wiosną 1939 r. mecze A klasy robotniczego podokręgu rozgrywał Sarmata. Boisko zostało zlikwidowane w 1950 r. na skutek rozbudowy zajezdni tramwajowej.

 

zdjęcia:

źródło zdjęć: Narodowe Archiwum Cyfrowe

>Kliknij aby zobaczyć położenie boiska na tle dzisiejszej siatki ulic<