Boisko Domu Ludowego

 

Informacje

adres: Al. Zieleniecka

Obiekt otwarto w 1929 r. Stowarzyszenie Dom Ludowy było powiązane z PPS-Dawna Frakcja Rewolucyjna. Boisko Domu Ludowego było głównym obiektem Centralnego Zrzeszenia Robotniczych Organizacji Sportowych (CZROS). CZROS był organizacją robotniczych klubów popierających politykę Józefa Piłsudskiego, na obiekcie Domu Ludowego swoje mecze rozgrywały głównie kluby CZROS-u jak Świt, Jur, Jawor, ale także okoliczne kluby B i C – klasowe, jak np.: AKS. Obiekt Domu Ludowego był konkurencyjnym stadionem robotniczym w stosunku do Skry. Kluby ZRSS i CZROS były ze sobą w otwartym konflikcie spowodowanym różnicą w podejściu do  polityki Józefa Piłsudskiego, co przerodziło się w rozłam w 1928 r. i wyjście klubów sympatyzujących z PPSdFR z ZRSS i stworzenie nowej centrali sportowej – CZROS.

Zdjęcia

 

 

 

>Kliknij aby zobaczyć położenie boiska na tle dzisiejszej siatki ulic<

>Kliknij aby zobaczyć położenie boiska na tle dzisiejszej siatki ulic z lotu ptaka<