Wystawa „Futbol niezwyczajnych dni” jest inspiracją do kolejnych badań dotyczących sportu w czasach okupacji niemieckiej. W ciągu kilku miesięcy ekspozycji organizatorom zadawano wiele interesujących pytań, często też dopełniano naszą wiedzę o zakazanych futbolowych rozgrywkach. Oto przykłady takich niewyjaśnionych wcześniej kwestii:


Nazwy drużyn. Skąd się wzięły?
Nazwa drużyny „Wawel” powstała na pamiątkę kolonii im. Wawelberga, gdzie mieszkali jej gracze. Twierdzenie, że nazwa jest upamiętnieniem królewskiego grodu krakowskiego lub klubu krakowskiego o tej nazwie, jest błędna.

Klub „Fala”, działający na Grochowie, był kontynuacją przedwojennego klubu opartego na pracownikach fabryki Szpotańskiego. W tej sprawie dostaliśmy list z Kanady ze zdjęciami przedwojennej „Fali”. Autorką listu była córka kierownika zespołu piłkarskiego „Fala”.

Potwierdziliśmy tezę Juliusza Kuleszy, że klub „Grochów” z 1944 roku jest tożsamy z występującą w 1943 roku „Olimpią”.

Dzięki najstarszym uczestnikom rozgrywek ustalono, że grający w Parku Żeromskiego zespół „Stare Miasto” to rezerwy drużyny „Polonii”.


Jaki był stosunek Niemców do rozgrywek piłkarskich?
Zdarzało się, że w rozgrywkach uczestniczyli także volksdeutsche. Przykładem może być zespół „Korona”, w barwach której grał Henryk Milke. Obserwatorami wielu spotkań byli też żołnierze Wehrmachtu. Jednakże administracja niemiecka nie miała pojęcia, że poszczególne mecze są częścią ogólnowarszawskich rozgrywek. To nie jakakolwiek aktywność piłkarska, ale właśnie organizacja życia sportowego była przez Niemców zabroniona.


Na jakich boiskach grano najchętniej?
Najważniejsze warszawskie stadiony zostały w 1940 roku zajęte przez niemieckie kluby. SS i niemiecka policja grały na Konwiktorskiej, Wehrmacht przy Łazienkowskiej, a kolejarze niemieccy na boisku AZS. Zebraliśmy dużo informacji o boiskach przy Podskarbińskiej i przy Opaczewskiej, a także w Piasecznie i Włochach. Udało się zidentyfikować kilka zdjęć (na przykład z widocznym budynkiem liceum im. Hugona Kołłątaja przy dzisiejszej ul. Grójeckiej). Najwięcej informacji zdobyliśmy jednak o boisku w żoliborskim Parku Żeromskiego, gdzie okupacyjne mecze rozgrywały lokalne drużyny „Promyk” i AKS.


Czy znane są personalia uczestników podziemnych rozgrywek?

Od momentu rozpoczęcia prac nad wystawą udało się zidentyfikować wiele osób z wojennych fotografii. Choćby niemal pełny skład „Korony”, AKS i „Promyka”. Dotychczas najwięcej informacji mieliśmy przede wszystkim o dwukrotnym mistrzu Warszawy – „Polonii”. Nie ustajemy w poszukiwaniu kolejnych bezcennych uzupełnień dotyczących wszystkich warszawskich drużyn. Efektem naszych prac będziemy się dzielić na tej stronie.