Mistrz okręgu – Skra, nie bierze udziału w eliminacjach o ligę.

Na skutek powiększenia A klasy do 10 zespołów oraz utworzenia podokręgu radomskiego nikt nie spadł.

Skróty źródeł:

ABC – ABC Nowiny Codzienne, EW – Echo Warszawskie, KPor – Kurier Poranny, KW – Kurier Warszawski, NP – Nasz Przegląd, NTS – Nasz Tygodnik Sportowy, PZ – Polska Zbrojna, PS – Przegląd Sportowy, PW – Przegląd Wieczorny, Rob – Robotnik, Rz – Rzeczpospolita,  St-n – Stadjon, W-nka – Warszawianka

kr AZS – kronika sekcji piłkarskiej Orkan/AZS