Awans do grupy finałowej: Ascola

Po rozłamie w polskiej piłce i powstaniu Polskiej Ligi Piłki Nożnej, na skutek przejścia części zepołów do PLPN vacujące miejsca w klasie B WOZPN na sezon 1927 przyznano czołówce klasy C.

Awans do klasy B 1927 – Ascola, Huragan, Marymont